Uw vennootschap of bedrijf is eigenaar van het pand


Amianto is gespecialiseerd in het uitvoeren van asbestinventarisaties voor bedrijfsgebouwen in Vlaanderen. Ontdek meer informatie over het asbestattest en vraag een asbestattest aan voor uw bedrijfspand.

Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Een belangrijke factor hierbij is het beheersen en voorkomen van risico's, zoals het werken met asbest. In België gelden strikte regels met betrekking tot asbestverwijdering en -beheer, en het is essentieel voor bedrijven om over een asbestattest of asbestcertificaat te beschikken.

Maar wat houdt zo'n asbestattest precies in en waarom is het belangrijk? Op deze pagina ontdek je alles wat je moet weten over het asbestattest voor bedrijven. We bespreken de wettelijke vereisten, het certificeringsproces en de voordelen van het hebben van een geldig asbestattest.

Door te voldoen aan de asbestregelgeving zorgt u niet alleen voor de veiligheid van uw werknemers, maar voorkomt u ook boetes en juridische complicaties. Bovendien draagt het hebben van een asbestattest bij aan het imago van uw bedrijf en het vertrouwen van klanten en opdrachtgevers.

Lees verder om alles te ontdekken over het belang van een asbestattest en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw bedrijf aan de vereisten voldoet.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat aangeeft dat een bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot asbestverwijdering en -beheer. Het attest bevestigt dat het bedrijf in staat is om veilig en verantwoordelijk met asbest om te gaan.

Er zijn verschillende soorten asbestcertificaten, afhankelijk van het type werkzaamheden en de omvang van het bedrijf. Deze certificaten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven de juiste kennis en expertise hebben om asbest op een veilige manier te verwijderen en te beheren.

asbestattest-voor-bedrijven-amianto

Het belang van een asbestattest voor uw bedrijf

Het hebben van een asbestcattest is van cruciaal belang voor bedrijven die werken met of in de buurt van asbest. Het attest toont aan dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten en de nodige maatregelen neemt om de gezondheid en veiligheid van werknemers en omwonenden te waarborgen.

Het werken met asbest brengt aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich mee, zoals het ontwikkelen van longziekten en kanker. Door te voldoen aan de asbestregelgeving en het hebben van een geldig asbestattest, minimaliseert u deze risico's en beschermt u de mensen die betrokken zijn bij de werkzaamheden.

Daarnaast draagt het hebben van een asbestattest bij aan het imago en de geloofwaardigheid van uw bedrijf. Klanten en opdrachtgevers hechten steeds meer waarde aan bedrijven die zich inzetten voor veiligheid en duurzaamheid. 

Het tonen van een geldig asbestattest kan een belangrijk concurrentievoordeel zijn en het vertrouwen in uw bedrijf vergroten.​

Offerte aanvragen

Wettelijke vereisten om een asbestattest te verkrijgen

Het verkrijgen van een asbestattest vereist naleving van specifieke wettelijke vereisten. In België zijn er verschillende regels en voorschriften die bedrijven moeten volgen om in aanmerking te komen voor een asbestattest, het beheer en de verwijdering van asbest in uw bedrijf. Zo is iedere werkgever verplicht om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar.

Op de website van OVAM ontdekt u alle informatie en richtlijnen met betrekking tot asbest. 

Hoe een asbestattest voor uw bedrijf aanvragen

Het aanvragen van een asbestattest vereist een zorgvuldig proces om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten. Het begint met het verzamelen van alle benodigde documentatie en het invullen van de vereiste formulieren.

Een belangrijk onderdeel van de aanvraagprocedure is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Dit houdt in dat een gekwalificeerd bedrijf, zoals Amianto, een grondige inspectie uitvoert om de aanwezigheid en de staat van asbesthoudende materialen in het pand te bepalen. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welk acties het bedrijf moet ondernemen voor het beheer of de verwijdering van het aanwezige asbest.

Als uit de inventaris blijkt dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in het bedrijf, moet er een asbestbeheerprogramma uitgewerkt worden. Op de website van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u meer informatie. 

Vraag een asbestattest aan

Amianto is gespecialiseerd in het uitvoeren van asbestinventarisaties en het opmaken van asbestattesten voor bedrijfsgebouwen in Vlaanderen.

Hoe gaat asbestinventarisatie voor uw bedrijf in zijn werk?

Aanvraag attest

U vraagt een asbestattest aan.

Inplanning inventarisatie

Wij plannen samen met u de inventarisatie in.

Uitvoering inventarisatie

Wij voeren de inventarisatie ter plaatse uit.

Oplevering attest

U ontvangt uw OVAM-asbestattest.

Een asbestattest aanvragen

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!